• Tiếng Việt
  • English
  • Sự khác biệt giữa ESD310C Transcend và USB thông thường là gì
    CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ?
    Liệu bạn có biết sự khác biệt giữa ESD310C Transcend và USB thông thường là gì ??
    Có phải chỉ là tốc độ và dung lượng không ?